De eerste stap naar herstel bij burn-out is het aanvaarden van negatieve emoties. De manier waarop wij er mee omgaan is voor een groot deel aangeboren, maar vooral aangeleerd. We willen graag succes beleven op alle fronten van ons leven. Zodra we het gevoel krijgen dat dit niet gaat lukken, ervaren veel mensen gevoelens van mislukking, twijfel en angst. Tegenslag hoort bij de risico’s van het leven. Toch?

Negatieve emoties mogen er zijn.

Veel mensen denken dat het leven ophoudt na het ervaren van tegenslag. Herken je de gevoelens van angst dat de wereld instort als je partner je verlaat? Of het toestaan van negatieve emoties wat zorgt voor de gedachte dat je verdwijnt in een zwart gat of dat je volledig instort? De hang naar succes aan de ene kant en de angst voor tegenslag aan de andere kant, is maar wat lastig in de 21e eeuw. Het is de zoektocht naar geluk. Maar kun je altijd gelukkig zijn? Wat is geluk eigenlijk? Net zoals balans in je leven. Er moet balans zijn tussen werk en privé. Maar wat is dat dan eigenlijk? Is er ruimte voor negatieve emoties of durf je die niet in de ogen te kijken misschien?

Hoe ga je op zoek naar balans in je leven?

Balans in je leven gaat in feite over het aanvaarden van alles wat er is, wanneer je de balans op maakt. Je ziet alle positieve elementen, maar ook de negatieve elementen die hebben bijgedragen en je gemaakt tot wie je nu bent. Dus mogen ze er zijn. Geluk kun je ervaren door de positieve emoties belangrijker te maken, dan de negatieve emoties. Dat wil niet zeggen dat je in je leven steeds de balans op moet maken. Maar het komt eigenlijk neer op de simpele spreuk “tel je zegeningen”.

Kenmerkend aan de 21e eeuw is de hang naar geluk en succes. Het niet slagen wordt vaak gezien als een persoonlijke tekortkoming en gevoel van falen. Niet voor niets zijn de cijfers van depressie en burn-out hoger dan ooit. Het gevoel van mislukt zijn is daarbij kenmerkend. Het maakt onzeker en bang.

Wat doen gelukkige mensen anders dan ongelukkige mensen?

Mensen die gelukkig zijn, houden de positieve emoties actiever door er steeds aan te denken. Negatieve emoties worden naast de positieve emoties gezet, waardoor ze altijd worden overschaduwd door iets positiefs. Het feit dat gelukkige mensen de negatieve emoties aanvaarden, maakt hen gelukkiger. Dus niet zo zeer omdat ze meer positieve emoties hebben. Ze laten de negatieve emoties toe en vechten er niet tegen. Ongelukkige mensen onderdrukken negatieve emoties uit angst, maar zo onderdrukken ze alle emoties. Ook positieve emoties druk je daarmee weg, waardoor er weinig plezier overblijft in het leven.

Er zijn dus verschillende manieren om emoties te verwerken. Wat inmiddels weten is het onderdrukken van emoties het minste effectief is. Door je op het leven van uitgaan, hard werken en feestjes te storten, op jacht naar geluk, is een manier om negatieve emoties te verdringen. Het punt is alleen, dat je daar het geluk niet gaat vinden. Je bent niet in verbinding met jezelf, maar je staat op overleven. Terwijl de negatieve emoties er wel degelijk zijn. Alleen druk je ze weg.

Deze groep mensen heeft een verhoogd risico op depressie, verslaving, burn-out of chronische pijn.

Toch komen negatieve emoties vroeg of laat vanzelf bovendrijven. Het was de skippybal die je met alle macht onder water probeerde te drukken, maar dat is je uiteindelijk niet gelukt. Negatieve emoties laten je piekeren, verstoren je concentratie en zeker je humeur. Op die manier ontstaan piekergedachten. Zo ontstaan weer negatieve emoties en raken alle positieve emoties ook in de verdrukking. De cirkel is rond en het humeur blijft.

Wat helpt in het omgaan met negatieve emoties?

Kern van de boodschap is eigenlijk dat je negatieve emoties moet aanvaarden om je gelukkig te voelen.  Natuurlijk wil je dat je gelukkige emoties overheersen. Maar hoe? Dat gaat je lukken door te leren hoe je met de moeilijke en negatieve emoties om moet gaan. Met andere woorden; deze emoties moet je niet langer onderdrukken, maar erkennen dat ze bij je leven horen. Het is slecht voor onze mentale gezondheid. Tegenslag hoort bij het leven. Leven gaat gepaard met risico’s nemen.

De oplossing

Gelukkig weten we op welke manier je op een ontspannen manier met negatieve emoties om kunt gaan. Zelfs mensen met trauma’s zijn hier bij gebaat. Zij verkeren door ontspannen probleemoplossers in betere fysieke en mentale gezondheid. Hierbij geldt wel; oefening baart kunst!

Om je hierbij op weg te helpen heb ik een Online training ontwikkeld: Positieve emoties in vier stappen.