Betrap jij jezelf ook vaak op negatieve gedachten? Of heb je regelmatig gevoelens van schuld en schaamte, waar je maar niet van af lijkt te komen? Vaak gekoppeld aan een onbestemd gevoel in je onderbuik of misschien wel een verhoogde ademhaling en innerlijke onrust.

Het goed om je te realiseren dat ons brein bepaalt wat we denken en voelen. Tegelijkertijd wordt dat ook bepaald door alles wat we mee maken in ons leven. Want alles wat we meemaken laat sporen na in ons brein. Voor onze innerlijke rust en welbevinden is het belangrijk dat we onze hersenen vullen met rust en positieve herinneringen, zodat we hier gemakkelijk toegang tot krijgen. Wil je weten hoe?

Je brein kijkt uit naar negatieve ervaringen.

Negatieve gebeurtenissen maken meer indruk op ons brein. Het heeft te maken met ons overlevingmechanisme, die nog stamt uit de oertijd. Het brein wil ons beschermen tegen gevaar. Daarom kijkt het altijd uit naar negatieve ervaringen in plaats van de positieve momenten, zoals een compliment of een zingende vogel. Ons lichaam is daarom ook meteen alert, zodat we kunnen vechten of vluchten.

Dit is alleen niet gezond voor onze innerlijke rust of welbevinden. Wanneer we continu in paraatheid worden gebracht door ons brein, heeft ons lichaam hier hinder van.  Des te belangrijker om aandacht te besteden aan de positieve momenten in ons leven, door te leren om positieve gevoelens en rust in onze hersenen te activeren, zodat ons brein meer positieve prikkels krijgt.

Ons brein is een belangrijke factor, want bij iedere prikkel die het waarneemt als gevaar, maakt het ons lichaam paraat om te kunnen vechten of vluchten. Dus hoe minder prikkels, hoe meer de alarmcentra in het brein begrijpen dat je veilig bent.

Je lichaam staat namelijk telkens paraat als je een negatieve ervaring krijgt of als er iets stressvols gebeurt. Voor jouw brein is dat het signaal dat er gevaar dreigt, waardoor je nog meer stressreacties zult ervaren. Door te kijken naar jouw emoties, zonder oordeel en interpretatie en door het parasympatische stelsel te activeren kun je deze cirkel doorbreken.

We kunnen dit doen door ons brein opnieuw te bedraden. Uit onderzoek blijkt dat we dit gemakkelijk kunnen trainen, zodat er op dat vlak meer activiteit in ons brein ontstaat. Zo weten we dat musici meer hersencellen hebben in auditieve, motorische en visuele gebieden en dat chauffeurs meer ruimtelijk inzicht hebben, zich de weg gemakkelijker herinneren en goed kunnen kijken op plattegronden.

Op die manier kunnen wij onze hersenen ook vullen met meer positieve herinneringen.

Leer positieve gevoelens en rust in je brein activeren

Hoe meer aandacht voor negatieve dingen in je leven, hoe meer negatieve lading je eraan geeft. Steeds maar terugdenken aan die blunder geeft je meer schaamte. Iedere keer dat je weer naar deze ervaring gaat, maakt je brein een nieuwe herinnering aan, plus de bijbehorende schaamte. Je brein maakt namelijk nieuwe bedradingen aan. Dat kan dus ook andersom, namelijk in positieve zin, door juist in te gaan op de positieve dingen in het leven.

Door dezelfde herinnering op te halen, met de positieve gevoelens erbij, maak je ook positieve emoties aan, zodat de negatieve lading weer kan verminderen. Daarom lucht praten over emoties ook zo op. Je combineert de negatieve emoties met de positieve ervaring, door degene die naar je luisterde. Zo raken deze ervaringen verweven in het brein. Telkens als je positieve elementen toevoegt aan een negatieve ervaring of herinnering, bouw je aan een positieve structuur in je brein.

Vul je brein met positieve emoties

  • Vul je brein met positieve ervaringen: sta 10 seconden stil bij het contact met aardige mensen, goede vriendschappen, het contact met je kinderen, zingende vogels of muziek. Door stil te staan ontstaan er sterkere verbindingen tussen de neuronen voor meer positieve ervaringen in je brein. Hoe langer je erbij stil staat, hoe sterker de verbinding.
  • Neutraliseer pijnlijke ervaringen: als je aan een negatieve gebeurtenis denkt, denk dan ook aan een positief gevoel. Denk bijvoorbeeld aan iemand van wie je houdt. Dat gevoel neutraliseert de negatieve ervaring, omdat de vervelende herinnering wordt
  • Vermeng een kwetsbaar moment met een gevoel van kracht. Zet tegenovergestelde gevoelens in. Waarbij het uitdrukkelijk niet gaat over het onderdrukken van gevoelens die pijn geven. Het gaat om het gebeurde te accepteren en ondersteunende gedachten op te roepen.
  • Door het aanraken van je lippen: hier zitten veel uiteinden van je parasympatische zenuwstelsel
  • Doe ademhalingsoefeningen gedurende de dag: dit werkt rustgevend en activeert het parasympatische zenuwstelsel. Heel simpel, neem een diepe teug adem via neus, houd het een paar seconden vast en adem langzaam uit. Maak hier een gewoonte van, zodat het een vast patroon wordt. Dat doe je het beste door met jezelf af te spreken: “Als ik naar de wc ga, dan doe ik ook een ademhalingsoefening”
  • Vermeng een kwetsbaar moment met een gevoel van kracht. Zet tegenovergestelde gevoelens in. Waarbij het uitdrukkelijk niet gaat over het onderdrukken van gevoelens die pijn geven. Het gaat om het gebeurde te accepteren en ondersteunende gedachten op te roepen.
  • Ga overdag regelmatig na hoe gespannen je spieren zijn en ontspan ze. Je tong, je lippen, je kaak in je gezicht, en de spieren in de rest van je lichaam. Ontspannen spieren geven je amygdala het bericht dat alles goed is.
  • Leer gebeurtenissen van een afstandje te bekijken en kijk ook naar je eigen reactie.  Als er iets vervelends of stressvols gebeurt gaat je lijf namelijk altijd paraat staan, waardoor je limbische systeem het idee heeft dat er gevaar dreigt. Dit geeft negatieve stressreacties. Kijk naar je emoties zonder oordeel of interpretatie en activeer aan de hand van ademhaling- o0f ontspanningsoefeningen je parasympatische zenuwstelsel, zo kun je deze cirkel doorbreken.
vul je brein met positieve gedachten