De ervaring leert dat je verzuim door klachten van burn-out vaak al een tijdje ziet aankomen. In veel gevallen door frequent kortdurend verzuim of verandering in gedrag. Bespreek jij altijd de signalen van stress met je teamleden? Of ben je bang dat je collega dan juist omvalt? Dus zeg je maar niets?

Voorkomen beter dan genezen

Veel professionals blijven doorwerken zonder klagen. Opgeven gaat in hun ogen niet. Het lichaam geeft vaak wel signalen aan, waardoor ze frequenter verzuimen. Of een verkoudheid wordt eerder aangegrepen als legitieme reden van ziekmelding, zodat ze even op adem kunnen komen.  Opgeven is zwak en staat vaak gelijk aan falen. Dus werken ze door. Tegen beter weten in. Totdat het niet meer gaat en het lichaam harder ingrijpt. Burn-out.

Ken jij de signalen van stress? 

En als je ze ziet. Bespreek je ze dan? Of hoop je dat het straks weer beter gaat?

Ik weet uit ervaringen in verschillende sectoren dat veel leidinggevenden het heel lastig vinden om signalen van stress bespreekbaar te maken. Ook weet ik dat het verzuim soms hoog is en daarbij de kosten. Ga maar na wat een jaarsalaris kost.

Waarom is inzicht in factoren van stress voor een leidinggevende zo belangrijk?

Het is belangrijk je te realiseren dat de persoonlijkheid van iemand die gevoelig is voor burn-out kenmerken heeft van perfectionisme. Dit maakt dat iemand gaat tot het uiterste. Vaak voor een ander en minder voor zichzelf. Toegeven dat het even niet zo lekker loopt, wordt daardoor gezien als falen. Daarom is het belangrijk dat de medewerker erkenning krijgt voor zijn werkzaamheden, maar ook voor zijn klachten. Door het bespreekbaar maken, geeft je meteen ruimte en kun je samen kijken wat er voor nodig is om de spanningsbronnen te verminderen. Voor zover dat mogelijk is op het gebied van werk natuurlijk.

Want er zijn natuurlijk wel leidinggevenden die het gesprek aangaan met de gestreste collega. De vraag is alleen of je de juiste interventies pleegt om verzuim te voorkomen. Je wilt je medewerker ontzien, dus zorg je dat de werkdruk naar beneden gaat, door bijvoorbeeld een project bij één van de andere teamleden onder te brengen. Maar dat project kan juist de werkzaamheden bevatten waar jouw gestreste collega de meeste energie uithaalt en daardoor ook werkplezier. De  medewerker is daardoor juist helemaal niet geholpen bij het ontnemen van deze taken. Had je het geweten, had je het vast anders aangepakt.

Inzichten is werkstress en energiebronnen kan er niet alleen voor zorgen dat je precies weet wat te doen voor de collega die dreigt te verzuimen. Maar ook welke stijl van leidinggeven kan bijdragen in werkplezier voor het hele team.

Wat is de invloed van werkplezier op werkstress?

Van werkplezier weten we dat het een belangrijke energiebron is die medewerkers beschermt tegen werkstress. Energiebronnen zorgen namelijk voor gelukshormonen. Gelukshormonen zorgen op hun beurt weer voor het verminderen van stresshormonen. Deze ontstaan vanuit onze oude oerbrein, waar we het in de tegenwoordige tijd nog steeds mee moeten doen. Onze reacties zijn daardoor soms heel primair, met de bijbehorende hormonen. Hormonen die we in de oertijd gebruikten om te vechten of te vluchten. Of te jagen. Voor onze werkstress hoeven we deze hormonen helemaal niet in te zetten, maar ze zijn er wel. Continue toevoer van stresshormonen kunnen zorgen voor uitputting of andere fysieke klachten.

Als leidinggevende is het daarom belangrijk om te weten:

  • wat de signalen van stress precies zijn
  • wat de kenmerken zijn van burn-out
  • hoe je de signalen moet bespreken
  • wat je kunt doen om verzuim te voorkomen (want dan ben je verder van huis)
  • hoe je de professional toch aan het werk kunt houden, zodat je verzuim kunt voorkomen
  • wat je voor de professional zelf kunt doen om verzuim te voorkomen

In twee dagdelen is dit voor je managementteam te trainen. Je krijgt inzicht op de bovenstaande onderwerpen en je leert op praktische wijze hoe je deze kennis in de praktijk brengt. De training wordt op maat aangeboden, eventueel door de inzet van een trainingsacteur, zodat het geleerde meteen in praktijk kan worden gebracht.